Jdi na obsah Jdi na menu

Slezáčkovi v Miloticích učili a vedli chrámovou hudbu

15. 7. 2023

Slezáčkovi v Miloticích učili a vedli chrámovou hudbu

František a Matěj Slezáčkovi působili v 18. století v Miloticích jako učitelé a zároveň jako vedoucí kůru zdejšího farního kostela. Muselo se jednat o minimálně slušné organizátory chrámové hudby - kromě toho, že Milotice byly sídlem panství, byly také v letech 1738-1784 sídlem děkanství - i kostelní hudba tedy musela být na úrovni. Nejstarší inventář nástrojů milotického kůru z roku 1771 zaznamenává kromě varhan tyto další nástroje: 2 tympány, 4 trubky (tubas), 3 housle (fides), 1 violon (violonum) a 1 violoncello (basetl). V dalších letech se inventář kostelních nástrojů téměř zdvojnásobil – už o devět let později v roce 1780 bylo na kůru evidováno 19 položek: 2 tympány, 8 trubek, 3 housle, 2 violony (violonum), 1 violoncello, 1 viola (braczio) a 2 lesní rohy (lituos) s 10 nátrubky. Bohužel žádné notové zápisy se v archivu farního úřadu Milotice z 18. století nedochovaly. Učitelé bydleli v Miloticích na č.p. 2, což byla budova školy u zámecké zahrady - měla dvě světnice. Otec a syn Slezáčkovi byli nadučiteli, to znamená, že měli pod sebou ještě podučitele (pomocníka). Nadučitel v Miloticích - působící jako učitel dětí, ředitel kůru a popřípadě i jako hudební vzdělavatel dětí milotického hraběte - byl na tehdejší poměry velmi slušně finančně zaopatřený. Na počátku 19. století činil příjem milotického učitele 345 zlatých, což byl téměř trojnásobek průměrného učitelského platu. 

Zdroj:. Tyto informace o předcích nám dne 16. 2. 2023 poskytl zástupce kastelána milotického zámku pan Mgr. Václav Lunga, Ph.D.,

 

Dále se můžeme dočíst v milotickém zpravodaji Č. 2/2017, roč. XIX:

„V letech 1704- 1740 byl představeným milotické chrámové hudby Pavel Pavlíkovic a  po něm František Slezáček (1700-1752). Ve druhé polovině 18. století zde působil Jiří Novotný (doložený v letech 1768-1777) a následně do roku 1790 Matěj Slezáček (?1728- 1790). Další milotičtí kantoři z  přelomu 18.  a  19.  století měli vazbu na Strážnici. Tomáš Stürzenhofer, který do Milotic přišel po Slezáčkovi v roce 1790, působil před tím jako učitelský pomocník na triviální škole ve Strážnici.“

Zdroj: LUNGA.VÁCLAV; LUNGOVÁ KATEŘINA, Musica sacra v Miloticích – osobnosti; Milotice - zpravodaj - čtvrtletník, XIX. ročník, 2. číslo. Vychází 27. 6. 2017. Vydává obec Milotice v nákladu 650 výtisků. Reg. OkÚ Hodonín pod reg. číslem MK ČR E 12381. Redakční rada: L. Knotková, V. Lunga, J. Levek (-jl-), I. O. Straka (-ios), str 14. - 15.  https://www.milotice.cz/evt_file.php?file=1925

 

Fotografie skice zámecké zahrady v Miloticích z r. 1824 (dům č. p . 2, stával mezi kostelem a zahradou - zadním vchodem). Fotografie pořízena u vstupu do květinové zahrady, MŠ, 12.7.2023

c2-milotice.jpg

slezackovi-a-jejich-potomci.jpg

 
 

Náhledy fotografií ze složky Tesařík

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář