Jdi na obsah Jdi na menu

Josef Matyáš (1916 - 1921)

29. 8. 2015

Josef Matyáš (*05. 09. 1897, Strážnice 81; +09. 10. 1965, Strážnice). 

josef-mayas--italsky-legionar.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradědeček nejdříve sloužil u rakouského vojska v hodnosti pěšáka 1,5 roku,

 - 18. 10. 1916 byl v Brně oddán ve vojenském kostele s Albínou Tesaříkovou,

 - zraněn 1x do ruky,

 - 20. 08. 1917 zajat v Selo,

 - 22. 04. 1918 zařazen do čes. vojska - italské legie v Padula k 4. rotě 31. střelec. pluku v hodnosti - střelec.

 - 05. 06. 1918 odjel do válečného pásma,

 - 23. 12. 1918 vrátil se do vlasti 29 Kramoportem,

 - 21. 02. 1919 v nemocnici,

 - 18. 11. 1920 demobilizován v Kroměříži,a

 - 13. 05. 1921 byla vydána legitimace.

 

Výpověď Josefa Matyáše nalezená v r. 2019:

img_20190630_110042.jpg

 

 

 

 

Výpověď Josefa Matyáše 2

 

 

 

 

 

 

Vznik italské legie

Italská legie vznikla ze zajatců srbské resp. italské fronty, a to těch, kteří byli internováni v nově zřízeném táboře od července 1917 v klášteře Certosa di Padula. Počátkem roku 1918 už tam bylo 10000 zajatců, Itálie sice povolila vznik česko-slovenských oddílů ale jen jako neozbrojených pracovních praporů, např. na opevňovacích pracích. Až v dubnu 1918 vyjednal M. Štefánik vytvoření ozbrojené divize, měla 4. pluky (31. – 34. pluk) a bojovali pak např. na Piavě. 31. střelecký pluk sídlil v Perugii, 32. Assissi.

(KOZULENA. Infanterie a legie - drakkar a aisa58, dne 8. 11. 2010, cit. 13. 7. 2013.

Dostupné z: http://www.okoun.cz/boards/rodokmeny,_genealogie?contextId=1063382880)

 

Vojenský kostel v Brně

V prostoru od konce Zborovské po Kounicovu ulici vznikla před rokem 1909 velká skupina vojenských baráků, doplněná za první světové války další skupinou při ulici Chodská, v blízkosti nových kasáren za vojenským oděvním skladištěm, nazývaným též německy „Mundursdepo“. Třetí část barákové nemocnice byla postavena proti budově tehdejší české techniky, která byla rovněž užívána jako vojenský špitál o kapacitě sedmi set lůžek. Součást areálu představoval i vojenský kostel zasvěcený „Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu“ od architekta Vladimíra Fischera (kostel byl roku 1969 rozebrán a v letech 1993 - 1995 opětovně postaven v Oslnovicích na Znojemsku).

http://kravihora.hvezdarna.cz/index.php?sekce=mlcici_muzy.

 

Žehnání kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Oslnovicích

25. 5. 1996 byla vysvěcena kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Oslnovicích. Zajímavý film o tomto svěcení kaple (ve velikosti menšího farního kostela), která byla přemístěna o 100 kilometrů! Můžete shlédnout na naší internetové televizi TV-MIS.cz.

Unikátní svěcení kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova byla v roce 1914 postavena na dvoře kasáren v Brně - Králově poli. Sloužila jako vojenská nemocniční kaple. V době komunistického režimu pro ni armáda neměla upotřebení a kaple chátrala. Obyvatelé Oslnovic u Vranovské přehrady na Znojemsku získali na konci 60. let minulého stol. povolení, že mohou kapli rozebrat a přemístit do Oslnovic. Po změně politické situace však již nedostali povolení ji postavit. A tak kaple čekala dvacet let uložená v domech a stodolách. Teprve v devadesátých letech mohl být záměr na její znovuvystavění na novém místě dokončen. 25. 5. 1996 ji vysvětil brněnský biskupský vikář Mons. Ludvík Horký.