Ladislav Šefčík a jeho žena, Božena r. Kuchyňková, synovec Milan Šefcik