Ladislav Šefčík, Božena r. Kuchyňková, synovec Milan