Jenovéfa Pazderková, r. Šefčíková (1875-1932), manželka Martina Pazderky (1879-1941)