Jenovéfa Pazderková, r. Šefčíková (1875-1930), manželka Martina Pazderky (1879-1941)