Jan Šefčík, manželka Anna, r. Kupčikova a dcera Jana