Martin Pazderka (1879-1941) a Jenovéfa r. Šefčíková (1875-1932)