Zuzana Ševčíková s pravnukem Milanem Šefčíkem, ml.