Rozália Králová, roz. Gojdová, manžel a dcera Irena